Den senaste ängs- och hagmarksinventeringen visar att mer än en sjättedel av marken som tidigare klassades som värdefull har förlorat sina värden på tio år.

– Det är allvarligt både för den biologiska mångfalden och för det öppna odlingslandskapet, säger Anna Nordberg, på Jordbruksverkets växt- och miljöavdelning, i ett pressmeddelande.

Så mycket som 18 procent av de inventerade markerna har vuxit igen eller exploaterats och artrikedomen har minskat, så pass att de inte längre är att betrakta som värdefulla, visar den inventering av 300 slumpvis utvalda marker som genomfördes 2013.

– Det är viktigt att följa förändringar i landskapet då stora värden kan försvinna på relativt kort tid, säger Anna Nordberg.

Inventeringen är en indikator på miljötillståndet i odlingslandskapet och ligger bland annat till grund för de miljöersättningar som betalas ut till lantbrukare som hävdar markerna och därmed gör att landskapet hålls öppet och artrikedomen kan behållas.

Jordbruksverket hoppas att nästa ominventering kan starta 2016.


Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Oskar skriver:

    Varför värderas det öppna landskapet så högt? Det finns massor av arter i skog som får utvecklas fritt. Kanske inte alla på en gång utan de kommer och går allt eftersom träd växer upp och faller ifrån. Kulturlandskapet är inte naturens självklara ordning utan något som uppkommit genom människornas aktivitet.