Studier i tre asiatiska länder visar att användningen av bekämpningsmedel vid risfält kunde minskas med upp till 70 procent om fälten omringas av växter som uppskattas av fiender till skadegörare.

I en ny studie presenterar forskare resultaten från fyra års fältstudier på risfält i Thailand, Kina och Vietnam över hur främjande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster kan påverka skadedjursangrepp, användningen av bekämpningsmedel och skördarnas avkastning. Studierna bestod av att 4-12 risfält omringades av olika nektarproducerande växter för att främja naturliga fiender till skadegörare, främst genom att tillhandahålla nektar, även om pollen och skydd också kan gynna vissa arter. Lantbrukarna besprutade riset under växtsäsongen, men bara när de ansåg det vara nödvändigt. Sammanställningen av data från alla tre länder visade att samodlingen med nektarväxter runt risodlingar minskade populationerna av de två vanligaste skadedjuren avsevärt, men också att användningen av insektsmedel minskade med 70 procent och att skördarna ökade med 5 procent. Forskarna drog slutsatsen att denna  strategi kan bidra till en ekologisk intensifiering av jordbruket. Läs mer här