Ett internationellt forskarlag, där den svenska miljöekonomen Thomas Sterner ingår, har hittat ett nytt sätt att kvantifiera natur- och miljövärden genom att räkna upp deras värde varje år.

I dagens ekonomiska beräkningsmodeller tas ingen hänsyn till att människan blir allt rikare samtidigt som ekosystemens natur- och miljövärden inte blir större. I en ny artikel presenterar forskarna därför en uppdaterad beräkningsmodell som räknar upp natur- och miljövärden från år till år.

– Korallreven och nyckelbiotoperna blir inte fler utan färre så därför bör de räknas upp i värde. Vi kommer att ha fler telefoner och prylar i framtiden – alltså är de inte lika mycket värda, men vi kommer inte ha mer ekosystemtjänster i framtiden, säger Thomas Sterner, miljöekonom på Handelshögskolan i Göteborg i ett pressmeddelande.

Justeringen av priset på ekosystemtjänster kommer att ge beslutsfattare bättre verktyg att utvärdera dagens och framtida konsekvenserna av deras beslut, något som kan ha stor påverkan på ekosystemen och den biologiska mångfalden.

– Denna siffra brukar man räkna upp med jämna mellanrum eftersom vi tjänar mer och mer varje år. Vi menar att man borde räkna upp värdet av en våtmark eller sjögräsäng på samma sätt, kanske till och med mer om det är ekosystem som håller på att försvinna.