Snöleopardernas revir är större än vad forskare tidigare har trott, visar en ny studie från SLU och Snow Leopard Trust.

Genom att analysera GPS-data från sexton snöleoparder i Gobiöknen i Mongoliet har forskare sett att reviret för en snöleopard i genomsnitt är 6-44 gånger större än vad man tidigare har noterat. I dag finns 170 skyddade områden i snöleopardernas utbredningsområde men 60 procent av dem är enligt forskarnas beräkningar för små för att rymma ett enda snöleopardpar. – Det betyder att snöleoparder som lever i dessa områden regelbundet utnyttjar omgivningarna som inte är skyddade. Vi kan alltså inte anta att de är säkra bara för att de finns inom ett skyddat område, säger Örjan Johansson, doktorand på institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, som har studerat snöleoparderna på plats i Mongoliet. Ett par ungar räcker inte för att en population ska överleva på längre sikt. Troligtvis behövs populationer med mer än 50 könsmogna honor. – Även om man räknar generöst är det bara åtta skyddade områden där man kan få plats med så många honor i dag. Så även om de skyddade områden är viktiga så räcker de inte till för att säkra snöleopardens överlevnad, säger Örjan Johansson. Det här understryker det som bevarandeorganisationer har försökt framföra under lång tid, att snöleoparder behöver skyddas även utanför gränserna för skyddade områden.

Läs mer här (www.slu.se)