Tjuvjakten på elefanter med stora betar har gjort att många elefanthonor nu inte utvecklar betar alls. I vissa områden saknar 98 procent av honorna betar.

Efterfrågan på elfenben har gjort att nästan en tredjedel av Afrikas elefanter tjuvjagats till döds under de senaste tio åren. Tjuvjägarna har riktat in sig på de elefanter med störst betar vilket nu gjort att de afrikanska elefanternas genpool förändrats, enligt den brittiska tidningen Independent.

Tidigare utvecklade 2-6 procent av honelefanterna inga betar alls. I Addo Elephant National Park i Sydafrika har nu 98 procent av honorna inga betar. Honor utan betar är mer sannolika att föda ungar som inte heller utvecklar betar.

Elefanter använder bland annat sina betar till gräva upp träd och grenar och för självförsvar.

Läs mer här (www.independent.co.uk)