Mutationer i arvsmassan är ett sätt för arter att anpassa sig till nya förutsättningar. Men i stressande miljöer, med stora temperaturförändringar, kan mutationerna vara skadliga. Det kan i sin tur påverka framtidens biologiska mångfald, visar en ny studie från Uppsala universitet. 

Förändringar i den naturliga miljön gör att organismer måste anpassa sig till nya livsvillkor. Anpassningen kan ske genom mutationer i arvsmassan och är på lång sikt nödvändig för arternas överlevnad. Men de kan också innebära negativa effekter för de individer som bär på mutationerna. 

Genom att jämföra hur organismer påverkas i stressande miljöer före och efter att nya mutationer framkallats, ville forskarna undersöka hur mutationernas negativa effekter uttrycktes i olika miljöer. Bland annat testade man hur organismerna reagerade på temperaturförändringar. Resultaten visade att individer som bar på nya mutationer producerade färre avkommor än individer utan mutationer när temperaturen höjdes. 

I normala miljöförhållanden förekommer nya mutationer i varje generation och den naturliga selektionen rensar bort skadliga mutationer. Men vid förhöjda temperaturer uttrycks effekterna av mutationerna mer och den naturliga selektionen blir därför starkare. Om de globala temperaturerna fortsätter stiga kan alltså de nya mutationerna innebära långsiktiga konsekvenser för den biologiska mångfalden. 

– Eftersom mutationer går i arv och även uppstår i varje ny generation skulle en kraftig ökning av deras skadliga effekter få stora konsekvenser för både anpassningsförmåga och de typer av anpassningar som vi kan förvänta oss att se hos organismer om de globala temperaturerna fortsätter att stiga. Våra resultat kan därför vara viktiga för att förstå hur biologisk mångfald påverkas under framtida klimatuppvärmning, säger David Berger, forskare vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet i ett pressmeddelande.