Läget för den biologiska mångfalden är kritisk med många hotade arter i världen. Nu lämnar Naturvårdsverket förslag på hur staten kan vända trenden i Sverige.

– Alldeles för få åtgärder som ska stärka den biologiska mångfalden blir genomförda i Sverige och världen. De förslag vi lämnar är förankrade med flera myndigheter och vi bedömer att de kommer att öka Sveriges möjligheter att uppnå målen för biologisk mångfald inom CBD, Agenda 2030 och de svenska miljökvalitetsmålen, säger Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverket.

Bland annat föreslås utredningar för att identifiera vilka styrmedel som har störst positiv respektive negativ effekt på den biologiska mångfalden. Dessutom föreslås en gemensam och långsiktig kommunikationssatsning som ska leda till att nyckelaktörer vet vilka verksamhetsförändringar som påverkar den biologiska mångfalden positivt. Fler aktörer ska också få kunskap om hur verksamheten och affärer påverkas av en förlorad eller försvagad mångfald.

– Även om läget är mer akut idag än för tio år sedan är det inte försent att agera. Med hjälp av just en biologisk mångfald har naturen en fantastisk förmåga att återhämta sig, hantera klimatförändringar och erbjuda livskvalitet för alla människor, säger Claes Svedlindh i ett pressmeddelande.