En ny Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av Naturvårdsverket visar att över 90 procent av allmänheten tycker att det är mycket viktigt är att det finns humlor och bin i Sverige.

Humlor, bin och blomflugor har tillsammans en nyckelroll för större och jämnare skördar. Ofta behövs även pollinering från flera insektsarter för att frukter ska bli mer tåliga och välformade. Utan pollinering från olika arter blir till exempel en jordgubbe deformerad och därmed svårsåld. Det skriver Naturvårdsverket, som nyligen har genomfört Sifo-undersökning, i ett pressmeddelande. – Svaren i undersökningen visar att Sveriges befolkning har hög kunskap om värdet av humlor och bins ekosystemtjänster, säger Karin Skantze, projektledare för Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att kommunicera ekosystemtjänster. – Det positiva är att svaren visar på ett starkt stöd för att fler beslutsfattare ska värdera ekosystemtjänster i samhällsutvecklingen. Trots att ekosystemtjänster är grunden i vår välfärd och livskvalitet är de fortfarande osynliga i flera samhällsbeslut, säger Karin Skantze. Sifo-undersökningen genomfördes 12–18 maj 2017. Totalt samlades 2075 svar in med ett slumpmässigt, representativt urval av boende i Sverige, 18–79 år.