Fiskarna har minskat i storlek under de senaste 60 åren, men däremot har antalet fiskar ökat. Det visar en ny studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science. Varför fiskarna krymper vet forskarna inte med säkerhet ännu, men de misstänker att ökat fisketryck kan vara en bidragande orsak, liksom klimatförändringar.

– Vi har länge sett att arter växer snabbare i varmare miljöer, men att deras slutliga, vuxna storlek blir mindre, säger Anne Bjorkman, ekolog vid Göteborgs universitet och medförfattare till studien.

Forskare från 17 olika lärosäten har granskat utvecklingen under de senaste 60 åren globalt.

– Det första steget är att förstå vad som sker hos alla organismer. Först därefter kan vi börja titta på varför det händer och begripa vilka konsekvenser dessa förändringar kan få för mänskligheten, säger Anne Bjorkman i ett pressmeddelande.

Studien visar att när stora organismer försvinner, ersätts de med många fler mindre individer, vilket gör att den totala mängden biomassa förblir konstant.

Resultatet är enligt forskarna viktigt för att förstå hur olika organismer anpassar sig till de utmaningar som människan orsakar. De betonar också att det är viktigt att övervaka förändringar i arternas egenskaper på både individnivå och som grupp för att förstå mänsklig påverkan på biologisk mångfald globalt.