Var sjunde barn i världen lever i områden med luft som är sex gånger giftigare än internationella riktlinjer. Det gör att de riskerar att riskerar att dö före fem års ålder, enligt en ny studie av Unicef.

90 procent av jordens barn lever i områden där utsläppen är högre än världshälsoorganisationen WHO:s gräns för ren luft. 300 miljoner av dessa lever i områden där halterna av luftföroreningar är sex gånger högre än riktlinjerna, enligt en ny studie av FN:s barnfond Unicef. Dålig luft är den största riskfaktorn för hälsan i världen. Studien har gjorts med hjälp av data från satelliter och visar att barn i södra Asien och Afrika är mest utsatta. Unicef säger att utsläpp är en orsak till att 600 000 barn dör varje år och vädjar nu till alla länder att minska utsläppen av fossila bränslen. Under de senaste fem åren har nivåerna av gift i luften ökat med åtta procent. De främsta orsakerna till utsläppen är användandet av fossila bränslen, damm och brinnande avfall. - Faran med luftföroreningar är enorm. Inget samhälle har råd att ignorera luftföroreningar. Vi skyddar våra barn när vi skyddar luften. Båda är avgörande för vår framtid, säger Anthony Lake, VD för Unicef.

Läs mer här (www.unicef.org)