Tidigare studier har visat att dildos och andra sexleksaker ofta innehåller hormonstörande ämnen. Nu visar en färsk undersökning att sexleksaker klarar kemikaliekraven mycket bättre än till exempel barnleksaker.

Kemikalieinspektionen har kontrollerat kemikalieinnehållet i sexleksaker för första gången. 44 produkter undersöktes med särskilt fokus på produkter av mjuk PVC-plast. Två procent av de undersökta sexleksakerna innehöll förbjudna kemikalier. I en undersökning från 2015 från Kemikalieinspektionen fann de 15 procent förbjudna ämnen i leksaker för barn. – Det är positivt att de flesta av produkterna har klarat granskningen utan anmärkningar, även om det förekommer att sexleksaker innehåller skadliga kemikalier. Vår undersökning indikerar att företag i andra branscher kan dra lärdomar av sexleksaksföretagens arbete med kemikaliefrågor, säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen. Sexleksaker hanteras inte annorlunda än byggmaterial, som plastgolv eller tätningsmedel i dagens EU-lagstiftning. – Det är företagens ansvar att säkerställa att sexleksaker inte innehåller förbjudna ämnen. I det fall då vi hittade begränsade ämnen var sexleksaken gjord av mjuk PVC-plast. Företag som säljer varor av detta material bör vara extra uppmärksamma på att ställa krav på kemikalieinnehållet, säger Frida Ramström. 2006 gjordes en dansk undersökning av sexleksaker som konstaterade att vissa produkter kunde innehålla så mycket som 70 procent hormonstörande ftalater. En annan studie som gjordes i Sverige 2014 visade att produkter som påstods vara ftalat-fria i själva verket kunde innehålla 66 procent ftalater.

Läs mer här (www.kemi.se)