En ny analys från Livsmedelsverket visar att barn och ungdomar i Sverige har låga halter kemiska föroreningar, som inte bedöms vara skadliga för hälsan, i blodet.

Livsmedelsverkets analys omfattade bland annat organiska miljöföroreningar, högfluorerade ämnen, metaller och rester av bekämpningsmedel. I de allra flesta fall var halterna låga och under de nivåer som bedöms innebära en ökad risk för hälsoeffekter.

­– Eftersom det finns mycket oro för att kemiska föroreningar i miljön omkring oss hamnar i kroppen är det glädjande att se att det i de allra flesta fall rör sig om låga halter, säger toxikolog Emma Halldin Ankarberg i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar att det finns små skillnader mellan flickor och pojkar. Till exempel hade pojkar ofta lite högre halter av bly och kvicksilver i blodet än flickor medan halterna kadmium var något högre hos flickor. En förklaring till skillnaden i kadmium kan vara att flickor oftare har brist på järn och därför lättare tar upp det kadmium som finns i maten.


Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.