Fästingar kan bära på bakterier och virus, som utöver allvarliga sjukdomar hos människor och djur kostar mycket pengar, bland annat för boskapsindustrin. Det vanligaste medlet mot fästingar är syntetiskt framställt, misstänkts vara giftig för människor och miljön och kan dessutom orsaka resistens. Nu letar forskare i ett nytt projekt efter ett miljövänligt och växtbaserat alternativ.

Ska du ut i naturen i sommar och letar efter det bästa medlet mot fästingar eller mygg? Då är chansen stor att du lämnar apoteket med ett medel som innehåller dietyltoluamid, DEET. Ämnet är syntetiskt framtaget och problematiskt på grund av potentiell toxicitet hos människor och miljön.

– Syntetiska ämnen som DEET är de vanligaste preparateten för att bekämpa fästingar och insekter över hela världen, berättar Dan-Dan Zhang, forskare vid Lunds universitet som leder projektet Högkapacitetsscreening av miljövänliga nya repellenter för bekämpning av fästingar.

Men DEET kan även orsaka resistens, och därmed förlora sin effekt över tid.

– Därför behöver vi hitta nya alternativ.

Växtriket kan vara nyckeln

Dan-Dan Zhang hoppas att lösningen ska finnas hos växtriket. I ett första steg ska forskarna gå igenom tidigare genomförda studier om växter som verkar bortstötande för fästingar och sedan ta reda på vilka ämnen dessa växter innehåller, och ta fram ett spektrum av dessa olika substanser. Och därefter ska någonting - som enligt Dan-Dan Zhang aldrig har gjorts tidigare - genomföras.

Dan-Dan Zhang
Dan-Dan Zhang, forskare vid Lunds universitet. Foto: Anders Örtegren

– Vi kommer att använda en automatiserad plattform som kan testa upp till 96 olika ämnen samtidigt mot fästingarnas lukt- och smakreceptorer. Metoden går alltså mycket snabbare än att jämföra ett ämne i taget och är väldigt effektivt jämfört med beteende-experiment, som vanligtvis används i denna typ av forskning.

Beteendeförsök innebär att fästingen utsätts för ämnet samtidigt som dess beteenden studeras. Detta blir också nästa steg i Dan-Dan Zhangs projekt, för trots att metoden inte är effektiv för att undersöka en större bredd av ämnen samtidigt, så är den viktig i detta senare skede.

– Det gör vi för att testa effekten av de mest lovande nya ämnena som verkar bortstötande för fästingar, så kallade repellenterna, som identifierats i det första steget, säger hon.

Miljövänliga medel mot andra insekter

Dan-Dan Zhang hoppas att projektet ska leda till att nya, miljövänliga medel mot fästingar når butikshyllorna.

– Men det är utmanande och många osäkerheter kvarstår. När vi har hittat några lovande ämnen och testat dess effekt på fästingar så behöver vi även leta samarbeten med företag

Utöver det nya miljövänliga fästingmedlet tror Dan-Dan Zhang att projektet även kommer att ge ett teoretiskt bidrag till forskningen om vilka gener som känner igen dofter, inklusive repellenter i fästingar.

– Kunskapen om detta är dålig i dag och vårt projekt testar en ny metod för screening som kan användas inte bara för forskning om fästingar, utan även för att hitta miljövänliga medel mot flugor, myggor och andra insekter.