Dricksvatten med höga koncentrationer antibiotika är ett potentiellt hot mot människors hälsa i länder som producerar stora mängder läkemedel, som Kina och Indien. Det visar en analys från Karolinska Institutet som publicerats i The Lancet Planetary Health.

– Antibiotikarester i avloppsvatten och vattenreningsanläggningar riskerar att fungera som källor för utveckling av antibiotikaresistens i de här regionerna och innebär ett potentiellt hot mot människors hälsa genom exponering för olika typer av vatten, inklusive dricksvatten, säger Nada Hanna, forskare vid Karolinska Institutet och studiens försteförfattare.

Forskarna har undersökt vilka nivåer av antibiotikarester som bidrar till resistensutveckling i olika vattenmiljöer i västra stillahavsregionen och sydöstasiatiska regionen, vilket omfattar Kina och Indien.

Höga antibiotikakoncentrationer återfanns i avloppsvatten, in- och utflöden vid vattenreningsanläggningar och i vattendrag som tar emot sådant vatten.

– Våra resultat kan hjälpa beslutsfattare att rikta riskreducerande åtgärder mot miljörester av prioriterade antibiotika på högriskplatser, för att skydda både människors hälsa och miljön. Att fördela resurserna effektivt är särskilt viktigt för resursfattiga länder som producerar stora mängder antibiotika, säger Nada Hanna i ett pressmeddelande.