Framställning av tobak och narkotika har stor miljöpåverkan och de negativa miljöeffekterna förvånar – och avskräcker – många ungdomar.

Rökning bland unga, en traditionell inkörsport till bland annat cannabis, har minskat kraftigt de senaste decennierna, men trots fortsatt förebyggande arbete tycks den positiva utvecklingen plana ut. Enligt Helen Stjerna, generalsekreterare i A Non Smoking Generation, kan det vara hög tid för ett paradigmskifte i informationen som riktas till gruppen. – Vårt uppsökande arbete visar att det inte längre är effektivt att prata om svarta lungor och cancer, dels känner alla till det, dels vill inte dagens unga att andra ska berätta för dem hur de ska sköta sina kroppar. Däremot lystrar många när vi berättar om hur tobaksindustrin låter en halv miljon barn arbeta under slavliknande förhållanden, hur de skövlar skog och förstör miljön, vilket helt krockar med ungdomarnas övertygelse om vikten av att bidra till en hållbar värld, säger hon i ett pressmeddelande. Hennes uppfattning delas av Walter Kegö, Institute for Security & Development Policy, som i flera år kartlagt narkotikaindustrins påverkan på miljön. – Den utgör en för många dold miljökatastrof som slukar enorma mängder energi och vatten, samtidigt som illegal kemikalie- och giftdumpning förstör vegetation, djurliv och grundvatten. Till exempel förbrukar holländska cannabisodlingar lika mycket energi som staden Haag, och för varje kilo kokain som framställs hamnar nästan två tusen ton giftiga kemikalier i Amazonfloden. När jag är ute och berättar om det här för ungdomar blir de ofta väldigt upprörda över att ingen informerat dem tidigare.