Att köpa in bakterier för att rena avloppsvatten är onödigt, bakterierna finns redan i reningsverkets rejektvatten, visar forskning från Mälardalens högskola.

Det är bättre, billigare och mer miljövänligt att använda sig av de bakterier som redan finns i reningsverket än att tillsätta inköpta bakterier. Det visar forskning från Mälardalens högskola.

– Reningsverken behöver inte köpa in bakterierna. De finns redan i reningsverkets rejektvatten, det vill säga det vatten som blir kvar när slammet har tagits till vara i en rötkammare. Min forskning visar att det går att skapa en trivsam miljö för dessa lokala bakterier. Fördelen är att de då förökar sig tillräckligt på bara 100 dagar och att det endast bildas små mängder lustgas, säger Linda Kanders, industridoktorand vid Mälardalens högskola.

Linda Kanders mätningar visar att med rätt förutsättningar kan utsläppen av lustgas minska med mer än 97 procent jämfört med konventionell kväverening. Den nya metoden både är mer miljövänlig och mer energieffektiv. Något som också gör den billigare, menar Linda Kanders.

– Eftersom jag har forskat på befintliga reningsverk har den redan kunnat bidra med minskade utsläpp av växthusgaser. Både reningsverket Bekkelaget i Oslo och Slottshagens reningsverk i Norrköping använder den här metoden, säger Linda Kanders i ett pressmeddelande.