Trots att konsumtionen av antibiotika ökar och problemen med antibiotikaresistens växer så är det mer än 30 sedan en ny antibiotika-klass upptäcktes. Politikerna behöver agera globalt för att få fram ny antibiotika, enligt forskare vid ReAct, ett globalt nätverk inom antibiotikaresistens.

– De senaste 34 åren har vi inte sett några nya klasser av antibiotika utvecklas. Om man ska vara krass har de stora multinationella läkemedelsindustrin valt att rikta sina investeringar mot andra områden som är mer lönsamma. Vilket inte är förvånande, det är deras affärsmodell och det system vi har skapat. Problemet är att systemet inte fungerar för läkemedel som har ett högt värde för folkhälsan men ett begränsat kommersiellt värde, säger Helle Aagaard, expert vid ReAct.

Hon betonar att det krävs politiska beslut för att komma vidare i frågan.

– I slutändan är det regeringarnas ansvar av flera skäl. Det är de som kan ändra spelreglerna. Det är de som sitter på tidig finansiering till företag och finansierar forskning vid universitet. Systemet för immateriella rättigheter skapas också av staten. Så om vi behöver ändra spelreglerna, så är det politikerna som måste gå in. Det finns inga andra aktörer som kan göra de ändringar som är nödvändiga, säger Helle Aagaard i ett pressmeddelande.