Utsläppen av miljöfarliga ämnen från den svenska processindustrin har minskat, men i bottensedimenten utanför en del anläggningar finns fortfarande höga halter föroreningar från historiska utsläpp kvar. Nu genomförs nya mätningar för att ta reda på mer om läget i Bottniska viken.

Under sommaren genomför IVL provtagningar från forskningsfartyget R/V Sunbeam vid en rad stora industrianläggningar utmed Norrlandskusten.

– Att det finns föroreningar i sedimenten vet vi genom tidigare undersökningar. Årets nya mätningar ger oss möjligheter att följa utvecklingen och återhämtningsförloppet över tid i vattenmiljön utanför stora svenska basindustrier, säger Magnus Karlsson, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Sedimenten samlas in med hämtare i upp till 80 centimeter långa kärnor som dokumenteras och skiktas upp i olika nivåer representerande olika tidsepoker av sedimenterande material.  

Vid IVL:s laboratorium i Göteborg analyseras därefter halter av olika metaller och organiska miljöföroreningar i sedimentlagerföljden.

– När de kemiska analyserna är klara i höst kommer vi att sammanställa och utvärdera data. Jämförelser med tidigare undersökningar ger oss möjligheter att utveckla prognosmodeller över framtida miljöförhållanden och hur exempelvis föroreningshalter i fisk kan komma att utvecklas över tid. Resultaten kommer även att kunna utgöra beslutsunderlag i diskussioner om framtida åtgärdsstrategier, säger Magnus Karlsson i ett pressmeddelande.


Karin Montgomery text

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.