Forskare har utvecklat ett biobaserad material som förhoppningsvis kan göra livet enklare för människor med inflammatorisk tarmsjukdom i framtiden. Dessutom hoppas forskarna att framstegen kan resultera i ett hormonfritt preventivmedel.

Thomas Crouzier, forskare vid avdelningen på Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH, och hans kollegor har utvecklat ett biobaserat material som kan förstärka och förbättra slemhinnornas förmåga att utgöra en barriär. Utmaningen har legat i att ta fram ett hundraprocentigt naturligt material som klarar av att tränga in i slemhinnorna utan att skapa oönskade biverkningar. Detta har forskarna nu lyckats med. – Vårt arbete kan leda fram till behandling av sår i slemhinnor och inflammatoriska tarmsjukdomar, säger Thomas Crouzier. Men forskningen har också lett fram till en annan viktig upptäckt – det nya materialet kan fungera som ett preventivmedel. Livmoderhalsen är sluten med ett segt slem under de dagar då kvinnor inte haft ägglossning. I samband med ägglossning så påverkas slemhinnan så att sädescellerna kan komma in i livmodern och sedan föras vidare till en äggledare där ägget kan bli befruktat. Slemmet är då mer tunnflytande och mindre segt. – Vårt polymera material kan stänga till denna möjlighet, och förhindra att befruktning sker. På det sättet får vi ett preventivmedel som inte är baserat på hormoner, säger Thomas Croupier i ett pressmeddelande.