Material som kan suga upp stora mängder vätska – så kallade superabsorberande material – tillverkas av fossil petroleumolja. Men nu har forskare tagit fram vete- och potatisbaserade material med liknande egenskaper – från stärkelse och etanol.

De små kornen som suger upp stora kvantiteter vätska i blöjor tillverkas av petroleumolja. Superabsorberande material baserade på petroleumolja används också i en rad andra produkter och behovet av miljövänliga alternativ är stort ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Kungliga Tekniska högskolan har därför i en studie undersökt möjligheterna att använda olika proteinrika strömmar från lantbruks- och livsmedelsproduktion - främst från stärkelse och etanoltillverkning - som bas för produktion av superabsorbenter. Inom detta samarbete har det nu tagits fram biologiskt nedbrytbara superabsorbenter baserade på både vetegluten och potatisprotein.

– Materialen kan svälla upp till 4000 procent i vatten och 600 procent i saltlösning. Den globala marknaden för engångsblöjor förväntas nå 55 miljarder dollar år 2025, så vi har ett stort hål att fylla, säger Antonio Capezza, numera forskare vid KTH, och tidigare doktorand vid SLU och KTH.

– Dessutom är det intressant att kunna använda strömmar från lantbruks- och livsmedelsproduktion som i dag används till lågvärdesprodukter eller inte används alls, och alltså inte konkurrerar med matproduktionen, säger Eva Johansson, professor på SLU, i ett pressmeddelande.

Forskarna strävar nu efter att skala upp sina försök och framställa superabsorbenter i pilotskala.