Högre koldioxidhalter och varmare klimat ökar skadliga utsläpp från växter och spridning av ökendamm, vilka påverkar människors hälsa negativt. Det framgår av en ny studie från Göteborgs universitet.

Doften av nyklippt gräs eller en mogen jordgubbe är båda exempel på biogena flyktiga organiska föreningar, BVOC, som alla växter producerar. På egen hand är de ofarliga, men när de reagerar med syre bildas organiska aerosoler som kan orsaka spädbarnsdödlighet, astma, hjärtsjukdomar och lungcancer hos vuxna.

– Det finns två faktorer som ökar BVOC-produktionen hos växter: ökning av koldioxidhalten i atmosfären och höjda temperaturer. Båda dessa faktorer förväntas fortsätta att öka under resten av det här seklet och det bidrar till att öka mängden organiska aerosoler, säger Erik Thomson, forskare i experimentell atmosfärskemi vid Göteborgs universitet och medförfattare till studien.

Värmen väntas även ge större cirkulation av sand och damm. Både organiska aerosoler och ökendamm är luftburna föroreningar, som kallas PM2,5 eftersom de har en diameter på 2,5 mikrometer eller mindre. Forskarna fann i studien att ökningen av naturliga PM2,5-föroreningar stod i direkt proportion till koldioxidnivåerna.

– Ju mer koldioxiden ökar, desto mer PM2,5 släpps ut i atmosfären, och det omvända är också sant. Ju mer vi kan minska koldioxidutsläppen, desto bättre blir luftkvaliteten, säger James Gomez, doktorand på University of California Riverside, och huvudförfattare till studien i ett pressmeddelande.