Kemikalier orsakar dubbel skada då de både försvagar vårt immunförsvar och gör bakterier starkare, enligt en ny studie från Örebro universitet.

– Det är en unik studie som inte bara visar att kemikalierna påverkar människan utan också bakterierna. Den dubbla effekten gör människor mer utsatta, säger Jana Jass, professor i biologi vid Örebro universitet.

Genom att studera rundmaskar, vars immunsystem liknar människans, har forskarna undersökt stafylokockerbakterier i kombination med PFAS-kemikalier.

– Vi kunde se att kemikalierna gjorde bakterierna farligare. Bakterierna kunde döda celler, påverka tarmen och sprida infektionen mer effektivt, säger Jagadish Mangu, doktorand i biologi vid Örebro universitet.

Och samtidigt dämpar kemikalierna immunförsvaret.

– Det kan leda till en ökad risk för infektioner. Det har vi tidigare sett hos människor i södra Sverige vars dricksvatten innehållit höga halter av PFAS. Vår studie ger ytterligare en förklaring till detta genom att inte bara undersöka värden, det vill säga människan, utan också bakterien, säger Jana Jass i ett pressmeddelande.