Många högfluorerande PFAS-ämnen som hamnar i havet slungas tillbaka till land när de frigörs i vågornas havsspray, visar en ny studie från Stockholms universitetet. Resultaten tyder på att denna skadliga bumerang bidrar till PFAS-föroreningar i kustområden.

– Den vanliga uppfattningen har varit att PFAS-ämnen som med tiden sköljs ut i haven kommer att stanna där och spädas ut under årtionden. Men det här visar sig att det finns en bumerangeffekt och att några av de giftiga PFAS-ämnena förflyttas till luften, där de transporteras långa sträckor och sedan faller tillbaka ner på land, säger Matthew Salter, medförfattare till studien och forskare vid Stockholms universitet.

Forskargruppens laboratorieförsök, som Extrakt tidigare har skrivit om, har gett tydliga indikationer på att havsspray kan vara en viktig källa av PFAS till atmosfären. Den nya studien ger nu det första fältbeviset på att detta stämmer. Under åren 2018 till 2020 samlade forskargruppen in luftprover på två kustnära platser i Norge. De upptäckte att kemikalierna förflyttas från havsvatten till havsluft via havsspray, vilket utgör en betydande källa till luftburna PFAS-föroreningar i kustområden.

Enligt Ian Cousins, professor vid Institutionen för miljövetenskap, och medförfattare till studien, är det möjligt att luftburna PFAS kan förorena dricksvattenkällor längs kusten i en nära framtid.

– Vår studie ger en ny dimension åt begreppet ”evighetskemikalier”. Till och med de PFAS-ämnen vi dumpat i havet dyker upp igen och utsätter oss för en risk, säger Ian Cousins i ett pressmeddelande.