Att hyra kemikalier i stället för att köpa dem kan vara ett sätt att minska spridningen av kemikalier i atmosfären, enligt en forskare vid Högskolan i Gävle.

Konceptet att hyra kemikalier kommer ursprungligen från FN:s organisation för industriell utveckling (Unido), som en metod för att minska handel och dumping av kemikalier.

Grundtanken är att kemiproducenten och användaren når en överenskommelse där producenten, i stället för att som nu sälja enbart kilogram eller liter av en produkt, hyr ut kemikalierna och säljer funktionen av en produkt.

I vanliga fall måste användaren betala två gånger, först för produkten och sedan för återvinningen. Så även om kemikalierna blir lite dyrare vid köpet så reduceras kostnaderna senare.

– För miljön innebär detta att vi skulle minska utsläppen från hundratals ton av kemikalier i atmosfären, till 10 till 20 ton per år, så det är en avsevärd reduktion. Och dessutom reducera åtgången av resurser för kemikalier med åtminstone 70 procent, säger Rodrigo Lozano, forskare inom industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle i ett pressmeddelande.