Tidigare studier som visat höga koncentrationer av bisfenol A i blod kan nu ifrågasättas. Enligt en ny rapport från Livsmedelsverket kan den utrustning som används vid provtagningar lätt förorena blodprover med bisfenol A.

Exempelvis har man upptäckt att en blodprovsutrustning som används på barn läcker bisfenol A. I en ny studie av bisfenol A i blodet hos förstagångsmammor har man inte kunnat hitta några mätbara halter av bisfenol A. - Det är bra att se att bisfenolhalten är så låg jämfört med vissa tidigare studier. Det beror sannolikt på att vi har varit så noga med att undvika att proverna har förorenats av bisfenol A på laboratoriet, något som har varit ett problem i andra studier, säger Irina Gyllenhammar, huvudförfattaren till den nya studien, i ett pressmeddelande.

Läs mer här (www.slv.se)