Några PFAS-ämnen är redan begränsade inom EU och sedan nyår gäller nya gränsvärden för vissa PFAS-ämnen i dricksvatten och livsmedel. Men det räcker inte, enligt bland annat Kemikalieinspektionen, som har lämnat in ett förslag om begränsning av drygt 10 000 PFAS-kemikalier.

PFAS är en grupp syntetiskt framställda och svårnedbrytbara kemikalier som kan orsaka hälsoproblem. Över 10 000 PFAS-ämnen är identifierade, varav vissa är begränsade sedan tidigare. Vid årsskiftet stärktes begränsningen med strängare regler för nivåer i dricksvatten och livsmedel.

– PFAS är vår tids värstingkemikalier. De är evighetskemikalier som används i hela samhället, alla människor har det i sina kroppar och vi måste stoppa användningen nu för att förhindra fler problem i framtiden, säger Per Ängqvist, generaldirektör för Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande.

Utöver Sverige står även Danmark, Tyskland, Nederländerna och Norge bakom det nya förslaget som nu lämnats till Echa, och kommer att offentliggöras 7 februari. Initiativet syftar till att hindra PFAS från att över huvud taget komma ut på marknaden och sen spridas till människor och miljö.