Diskussionerna om mikroplast fokuserar ofta på vad vi får i oss genom mat, men forskare har nu visat att exponeringen från användning av olika plastmaterial är betydligt större.

En forskargrupp från Göteborgs universitet och Danmarks tekniska universitet har jämfört den mängd bisfenol A som en människa får i sig under ett år genom att äta skaldjur (som fått i sig mikroplaster) med andra exponeringsvägar. Plastfibrer är en känd förorening i luft och inomhusmiljöer och de flesta av våra kläder är gjorda av syntetiska material som avger fibrer. – Vi gjorde ett kort test där vi ställde fram vattenglas på ett bord för att se hur många fibrer som föll i dem. Redan efter fyra timmar såg vi liknande eller högre nivåer av plastfibrer som i kranvattnet, säger Therese Karlsson, doktorand vid institutionen för marina vetenskaper på Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande. Beräkningarna visade att den generella exponeringen var 40 miljoner gånger högre genom andra exponeringsvägar än via födan. Therese Karlsson påpekar att det finns det lite kunskap kring hälsoeffekter av mikro- och nano-plaster. – Vi utsätts för betydligt större mängder plast och deras kemikalier genom annan plastexponering än genom födan. Vi hoppas därför att vi framöver kan prata mer om plastkonsumtionen i sin helhet. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Science of the Total Environment.