Ägg från skarvar kan ge värdefull information om mängden miljögifter i sjöar och hav, vilket kan bidra till den nationella miljögiftsövervakningen. Det framkommer i en ny studie.

Ägg från skarv kan användas för övervakning av miljögifter från olika akvatiska miljöer som marin, bräck- och sötvatten i hela landet. Det visar en studie från Sveriges Lantbruksuniversitet, Naturhistoriska riksmuseet och Stockholms Universitet.

– Skarven finns överallt i Sverige, både vid sjöar och längs väst- och östkusten, och vore en lämplig art för miljögiftsövervakning. Den äter fisk och befinner sig högt upp i födoväven, säger Douglas Jones, som initierade studien när han arbetade inom miljögiftsövervakningen på Naturhistoriska riksmuseet, i ett pressmeddelande.

Inom den nationella miljögiftsövervakningen samlas årligen arter in från sjöar och hav för att analysera halter av miljögifter. Ju högre upp i näringsväven desto lättare att hitta miljögifter. Dock är arter högre upp i näringsväven ofta sällsynta, skyddade eller har en begränsad utbredning. Fågelägg anses vara bra eftersom man inte behöver döda fullvuxna individer.