I dag inför Oslo ett förbud mot att köra dieselbil på stadens kommunala vägar. Orsaken är akut hälsofarliga luftföroreningar på grund av det kalla och stilla vädret. Den som trotsar förbudet riskerar böter på 1500 norska kronor.

Från och med klockan 06:00 i morse gäller det tillfälliga förbudet. Det gäller dieselbilar eftersom de har högt utsläpp av kvävedioxid, det ämne som nu finns i hälsoskadliga mängder i luften. Två betydande orsaker är avgaser och vedeldning i kombination med väderläget. Det är kallt och vindstilla vilket gör att det kommer in lite ny luft till Oslo. Barn och vuxna som tillhör riskgrupper uppmanas att hålla sig inomhus. – Vi står inför en period med hög luftförorening. Måndag och tisdag väntas kallt väder med lite vind vilket sannolikt medför höga avgasföroreningar i stora delar av staden. Som prognoserna ser ut i dag kan dieselförbudet gälla fram till torsdag men det kan ju ändra sig, sa Alise Davidsen, företrädare för Oslo kommun till tidningen VG. Kommunen uppmanar folk till att åka kollektivt, jobba hemifrån eller samåka med någon som inte har dieselbil.

Läs mer här (www.nrk.no)