Regeringen har tillsatt en utredning om skatt på kläder och skor – för att minska användningen av kemikalier som är farliga både för miljön och vår hälsa. Åke Bergman, gästprofessor vid Örebro universitet, ingår i gruppen som ska lämna ett förslag senast 1 april 2020.

– Det har blivit ganska tyst om kemikalier och inte minst när det gäller hormonstörande ämnen. Detta trots att vi vet att dessa påverkar människors möjligheter att få barn och kan ligga bakom till exempel diabetes, fetma och hjärt- och kärlsjukdomar, säger Åke Bergman i ett pressmeddelande

Syftet med regeringens utredning är att undersöka om det med hjälp av en skatt går att minska risken för exponering och spridning av kemikalier via kläder och skor.

– Det gäller verkligen att minska exponeringen för att åtminstone i viss mån närma sig de mål som FN satt upp i det som kallas FN:s strategiska hållbarhetsmål.