Trots betydande framsteg så nås inte målet om en giftfri miljö 2020, visar Kemikalieinspektionens årliga uppföljning.

Under 2019 har strängare begränsningar för farliga ämnen införts i leksakslagstiftning och för försäljning av impregneringsmedel med vissa högfluorerade ämnen. Sverige har även utformat ett förslag till EU-strategi för PFAS. Den EU-gemensamma tillsynen har också stärkts på flera områden under året. Det visar myndighetens rapport.

Kemikalieinspektionen bedömer trots detta att målet inte kommer att nås med befintliga och beslutade åtgärder och styrmedel.

– Även om vi inte nått målet till 2020 så har vi under det senaste året tagit viktiga steg i rätt riktning. För att lyckas är det avgörande att vi fortsätter att arbeta tillsammans med andra aktörer både i Sverige och i världen, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist i ett pressmeddelande.