Risken för typ 1-diabetes och celiaki hos barn kan öka om modern utsatts för vanligt förekommande högfluorerade kemikalier under graviditeten. Det visar studier från Örebro universitet.

En studie från Örebro universitet visar att blivande mödrar som utsatts för högfluorerade kemikalier, PFAS, under graviditeten kan överföra dessa till fostret. I en annan studie visar forskare också sambandet mellan PFAS och celiaki.

– Resultaten visar att hög PFAS-exponering i moderlivet och som spädbarn, kan påskynda utvecklingen av celiaki hos de barn som har genetiska anlag för sjukdomen, säger Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi, i ett pressmeddelande.

PFAS består av upp mot 5 000 kemikalier med omfattande användning i samhället. Några exempel är rengöringsmedel, impregnering och brandskum. PFAS finns inte naturligt i miljö utan är alla konstgjorda, syntetiska, och kan kopplas till det moderna samhället.

– Exponeringen för skadliga kemikalier under fostrets utveckling kan förklara ökning av autoimmuna sjukdomar i världen och kan också vara kopplat till andra hälsorisker, säger Matej Orešič.