En majoritet av Sveriges konsumenter kan tänka sig att förändra sitt beteende när det gäller hur mycket och vad de handlar. Många är också beredda att ta hand om sina kläder bättre och i större utsträckning lämna in dem för återanvändning eller källsortera dem. Det visar en ny undersökning från Naturvårdsverket.

Över 3000 personer har deltagit i den nationella konsumentundersökningen som genomförts av Gullers grupp på uppdrag av Naturvårdsverket.

− Konsumenters agerande betyder mycket. Genom att välja mer hållbart producerade produkter och använda kläder och hemtextilier längre tid kan konsumenter minska påverkan på miljön och klimatet både globalt och i Sverige, berättar Yvonne Augustsson, handläggare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Resultatet av konsumentundersökningen visar att konsumenten vill ha mer kunskap om miljö och hälsopåverkan av textiler för att kunna agera hållbart. Det finns en stor vilja att agera mer hållbart men en osäkerhet kring vilka val man ska göra.

−Som konsument har du alltid rätt att få veta om det du köper innehåller ett särskilt farligt ämne, det ska butiken enligt lag kunna svara på. Det finns också flera miljömärkningar som bland annat ställer krav på vilka kemikalier som får användas vid produktionen av textil, säger Emma Westerholm, utredare på Kemikalieinspektionen.

Tips för hållbar textilkonsumtion

  • Reflektera över din konsumtion, köp mindre nyproducerat.
  • Köp mer kvalitet och använd dina kläder längre.
  • Efterfråga miljö- och etiska märkningar när du köper nytt.
  • Ställ frågor i affären om textiliers kemikalieinnehåll.
  • Läs om miljömärkningar på Hallå Konsument.
  • Köp kläder på second hand, byt kläder med andra eller låna på klädbibliotek.
  • Sköt om dina kläder och textilier så håller de längre.
  • Släng inte hela kläder, ge bort eller sälj.
  • Sortera ut textilier hela som trasiga ur hushållssoporna, lämna in.