En rapport från den danska Miljöstyrelsen visar att lagstiftningen om att fasa ut och ersätta särskilt farliga ämnen i varor och kemiska produkter har gett effekt, inte minst Reach-förordningens kandidatlista.

Den europeiska kemikalielagstiftningen syftar till att fasa ut och ersätta särskilt farliga ämnen. Det innebär bland annat att företag inte kan använda ett särskilt farligt ämne utan att EU har gett dem tillstånd till det. En ny rapport från danska Miljöstyrelsen visar att reglerna fungerar bra.

– Det är väldigt roligt att se att det här arbetet lönar sig. Sverige har å sin sida varit engagerande och drivande i detta arbete sedan en lång tid tillbaka genom att föreslå nya ämnen till kandidatförteckningen samt att driva på ny lagstiftning i substitutionsarbetet, säger Ing-Marie Olsson Ressner, enhetschef på Kemikalieinspektionen.

Rapporten visar att åtgärderna under de senaste decennierna har lett till en betydande minskning av mängden särskilt farliga ämnen i de fyra länderna. Den visar också att införandet av Reach-förordningens kandidatlista och krav på tillstånd allmänt begränsar förbrukningen av farliga ämnen i situationer där det kan vara svårt att ersätta dessa ämnen på kort sikt.

– Styrmedel som Reach-förordningens kandidatlista samt krav på tillstånd har lett till en lägre konsumtion av produkter som innehåller sådana här ämnen samt att fler företag väljer bort dessa ämnen i sina produkter, säger Ing-Marie Olsson Ressner i ett pressmeddelande.