Än så länge utgör platspartiklar i miljön inte någon stor risk för människa eller miljö, men kunskapsläget är begränsat och situationen kan förvärras om plastföroreningar fortsätter att öka i nuvarande takt, enligt en ny rapport.

Rapporten har tagits fram av en grupp europeiska forskare och ska lämnas till beslutsfattare inom Europeiska kommissionen.

– Eftersom mikroplaster nu finns praktiska taget överallt i vår miljö är det en tydlig indikation på att vår hantering av plastmaterial behöver förbättras, säger Thomas Backhaus, professor vid Göteborgs universitet och en av rapportförfattarna.

Enligt rapporten har höga koncentrationer av mikroplaster orsakat fysisk skada på organismer där mikroplastpartiklar kan framkalla inflammation och stress. Men författarna påpekar samtidigt att de halter av mikroplaster som uppmätts i vår miljö i dag ligger långt under sådana skadliga koncentrationer - även om nuvarande mätmetoder fortfarande är mycket begränsade.

– Min slutsats är dock att nuvarande nivåer i miljön verkar ligga långt under de koncentrationer som visat sig orsaka toxiska effekter på människor eller miljö. Men nuvarande kunskapsbrister är betydande, varför studier av toxiska effekter av plastmaterial är ett område där aktiv forskning krävs.

– Dessutom ackumuleras mikroplaster över tid. Detta tillsammans med de välkända effekterna av makroplastskräp, som plastvattenflaskor, påsar och fiskenät till havs, borde motivera till att förhindra en ofta överdrivna plastanvändning, säger Thomas Backhaus i ett pressmeddelande.