När människor bara får ta del av fragment av kunskap kan det lätt bli fel och det finns både känslomässiga och vetenskapliga skäl att tona ned debatten om vissa kemikalier. Det är utgångspunkten i en ny bok om katastrofer och miljögifter.

Lennart Dencker, professor emeritus i toxikologi vid Uppsala universitet är aktuell med en bok där han redogör för olika ämnen som varit uppe i debatten, bland annat hormoslyr, amalgam, akrylamid i chips, arsenik i ris och hormonstörande och cancerframkallande ämnen i bland annat plast. – Jag menar att vi aldrig levt i en så ren miljö som vi gör i dag. Det finns inte bara känslomässiga skäl att tona ner, utan också vetenskapliga. Jag har sett hur lätt det blir fel när människor bara får ta del av fragment av kunskap och jag känner ett ansvar att dela med mig av mina erfarenheter för att nästa generation ska ha en rimlig chans att bedöma hur läget egentligen är, säger Lennart Dencker i ett pressmeddelande. Lennart Dencker betonar i boken att myndigheter i dag har god kunskap och kontroll över vår exponering för kemikalier, såväl de långsiktiga nivåerna av många organiska kemikalier som tungmetaller.

Karin Montgomery

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Dag Lindgren skriver:

    Det låter troligt att människor nu är mindre utsatta för olika sorters av KÄNDA potentiellt farliga ämnen än förr. Det är förmodligen en bidragande orsak till ökande livslängd. Men jag tror det finns ett allt större antal ”okända” eller dåligt kända ämnen vi utsätts för, varav en del ökar och kan ha betydande skadeverkningar. Och även av kända ämnen är situationen i många avseenden sådan att den nedsätter hälsan och livslängden i sådan grad att ytterligare åtgärder ter sig berättigade. Så det är nog för tidigt att andas ut.