Kattmynta är oemotståndlig för de flesta katter, men insekter skyr det som pesten. Det vill forskare dra nytta av för att bekämpa mygg, men först ska de ta reda på vad det är som gör växten så avskräckande för insekterna.

Myggor är inte bara irriterande utan ett hot mot hälsan i många delar av världen. Myggburna sjukdomar infekterar varje år över 200 miljoner människor, varav cirka 750 000 så illa att de dör. Och som Extrakt tidigare skrivit om så väntas myggornas utbredningsområde även att öka i ett varmare klimat.

De myggmedel som används i dag appliceras direkt på huden, och långvarig användning kan ge biverkningar.

– Produkterna innehåller ett kemiskt bekämpningsmedel. Ämnet är starkt, studier har visat att det till och med kan smälta plast. Därför vill man undvika att myggmedel används under längre perioder, säger Nadia Melo, forskare vid biologiska institutionen, Lunds universitet.

Tål torka och lätt att odla

Nadia Melo, forskare vid Lunds universitet.

Hon och hennes kollegor ska i ett nytt projekt undersöka om Nepeta cataria, även känd som kattmynta, kan vara ett alternativ för att hålla myggen borta. Tanken är inte ny. I en studie från 1964 placerades kattmynta i en trädgård och man såg att myror, nattsländor, och skalbaggar stöttes bort av doften. Studien har bekräftats av flera försök som visar att kattmynta håller insekter borta på långt håll.

– Men ingen förstår riktigt varför och hur, säger Nadia Melo.

Exakt hur växten påverkar mygg vet forskarna alltså inte, men det är något som de ska ta reda på i projektet. Om resultatet faller väl ut så finns god potential att använda kattmynta i stora delar av världen eftersom den både är lätt att odla och står emot torka.

Att helt ersätta de kemiska bekämpningsmedlen ligger dock långt fram i tiden, tror Nadia Melo.

– Men under detta forskningsprojekt, som ska pågå i fyra år, hoppas vi veta hur de molekylära mekanismerna fungerar och påbörja en större fältstudie.

Kontrollerar myggpopulationen

Hon medverkar även i ett annat internationellt projekt, där forskare har upptäckt att doftämnet geosmin i rödbetsskal är effektivt för att bekämpa mygg.

– Rödbetsskal attraherar mygghonor som vill lägga ägg. På så sätt kan man döda äggen och därmed kontrollera att myggpopulationen inte ökar.

Viktigt att finna miljövänliga och hållbara metoder som är lättillgängliga för alla.

Syntetiskt tillverkat geosmin kostar en miljon kronor per gram att framställa men liksom kattmynta så går rödbetor att odla nästan överallt. Inom detta område ligger forskningen längre fram. Fältförsök i Florida i USA och i Brasilien har visat goda resultat.

– Vi hoppas att kunna få ut en kommersiell produkt baserat på rödbetsskal inom fem år.

– Jag tycker att det viktigt att finna miljövänliga och hållbara metoder som är lättillgängliga för alla. Detta är grundläggande för att skapa global nytta oavsett social och ekonomisk nivå.