Finns det radioaktivt cesium i svensk svamp? Och vad rör det sig i så fall om för mängder? Nu startar Strålande jord, en nationell kartläggning av svampars radioaktivitet, där forskarna tar hjälp av högstadieelever. 

– Tanken är att eleverna ska få lära sig mer om strålning samtidigt som de är med och bidrar till riktig forskning, säger Cecilia Gustavsson, universitetslektor vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet, i ett pressmeddelande. Eleverna ska bland annat plocka svampar och samla in djurspillning,  proverna skickas sedan in till Uppsala universitet där Cesium-137-mätningar ska göras. – Svampar är goda miljöindikatorer som agerar nedbrytare i naturen och de spelar även en viktig roll i näringskedjan då djur som rådjur och vildsvin gärna äter dem. Det är därför intressant att även testa spillning och den jord som svampen lever i, säger Cecilia Gustavsson. Efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 genomförde svenska myndigheter radioaktivitetsmätningar med flygplan. Framförallt mättes förekomsten av Cesium-137 som har en halveringstid på cirka 30 år. – Nu när det gått drygt 30 år sedan olyckan vill vi göra nya mätningar och se om fördelningen ser lika ut idag som precis efter olyckan. Även senare mätningar finns att jämföra med, men de flesta resultaten är sedan innan 2002, så vi kan se att det finns ett stort behov och intresse för nya mätningar, säger Cecilia Gustavsson.