Koncentrationer av miljögifterna perfluoralkylsyror (PFAA) i levern hos uttrar har stadigt ökat i Sverige under de senaste 40 åren, trots minskade PFAA-utsläpp.

Det visar en ny studie publicerad i tidskriften Environmental Science & Technology. Den uppåtgående trenden är av stor oro för den skandinaviska utterpopulationen, skriver forskare från Stockholms universitet tillsammans med kollegor från Naturhistoriska Riksmuseet. Forskarna vet inte hur uttrar svarar på de höga nivåerna av PFAA:s och kan inte heller förklara varför PFAA fortsätter att ackumuleras i uttrar trots minskningen av utsläppen.

Läs mer här (www.su.se)