Konsumenter har rätt att veta om det finns vissa farliga kemikalier i varor som säljs i handeln. Under året kommer inspektörer från över 60 kommuner i samarbete med Kemikalieinspektionen att kontrollera hur företagen följer reglerna.

– Alla som säljer varor ska kunna ge information till sina kunder om varorna innehåller särskilt farliga ämnen, säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen. De kemikalier som leverantörer är skyldiga att informera om finns på EU:s kandidatförteckning, en lista med nästan 200 särskilt farliga ämnen. Vissa varor i handeln kan också vara behandlade med ämnen som kallas biocider. Denna typ av varor får bara innehålla vissa ämnen och kan behöva märkas på ett särskilt sätt. Företag som säljer biocidbehandlade varor måste kontrollera att märkningen är rätt och att det tillsatta ämnet är tillåtet. – För att skydda hälsa och miljö är det viktigt att företagen känner till och följer kraven på information om farliga ämnen och märkning av behandlade varor. Genom vårt samarbetsprojekt med kommunerna vill vi öka medvetenheten hos företagen och undersöka hur lagstiftningen efterlevs, säger Frida Ramström i ett pressmeddelande. Inspektörer från mer än 60 kommuner och från Kemikalieinspektionen kommer under 2019 bland annat att låta genomföra analyser av det kemiska innehållet i varor och kontrollera märkningar.