EU-kommissionen har beslutat om ett förbud mot försäljning av mikroplaster och kemiska produkter med avsiktligt tillsatta mikroplaster inom EU. Förbudet ska bland annat omfatta granulat i konstgräsplaner, smink, rengöringsmedel, glitter, växtskyddsmedel och medicintekniska produkter.

Enligt Europeiska kemikaliemyndigheten hamnar 42 000 ton avsiktligt tillsatta mikroplaster i miljön varje år, varav 16 000 ton kommer från konstgräsplaner.

– Syftet med förbudet är att skydda miljön. Eftersom mikroplaster inte bryts ner så ackumuleras de i ekosystem och livsmedelskedjor. I laboratoriestudier har exponering av mikroplast kopplats till en rad negativa effekter på levande organismer, säger Olof Johansson, kemist på Kemikalieinspektion i ett pressmeddelande.

Mikropartiklar av syntetiska polymerer som uppfyller vissa kriterier, bland annat att de är mindre än fem millimeter stora, omfattas av förbudet.

Förbudet mot försäljning av granulat i konstgräs träder i kraft först om åtta år, medan av löst glitter förbjuds redan den 17 oktober 2023. En vägledning till de nya reglerna från EU-kommissionen väntas vara klar i december 2023.