En studie från Uppsala universitet visar att extrakt från trädet Moringa oleiferas frön kan rena vatten.

Forskarna har även kunnat se att trädets frön har egenskaper som till och med gör dem mer effektiva som vattenrenare än vissa syntetiska medel som idag används. Moringaträdets frön innehåller proteiner som binder starkt till sig själva och andra ytor. Det gör att partiklar klumpar ihop sig. Klumparna kan sedan avlägsnas från vattnet. Metoden kan exempelvis vara intressant som ett sätt att slippa använda ytterligare kemikalier vid rening av vatten från tillverkningsindustin.

Läs mer här (infoglue.uu.se)