I mer än 10 år har forskare rapporterat om höga utsläpp av läkemedel från läkemedelsfabriker i olika delar av världen. Kopplingen mellan vilka fabriker som tillverkar substanserna i vilka läkemedelsprodukter är oftast hemlig, men nu har forskare från Göteborgs universitet fått inblick i produktionskedjorna.

I en ny studie har forskare kunnat visa var de aktiva substanserna i läkemedel som säljs i Sverige tillverkas. Substanser i så kallade original-läkemedel produceras oftare i länder med generellt bättre miljölagar och efterlevnad, medan de motsatta gäller för generiska kopior. – Svenska staten sparar mycket pengar på att apoteken byter ut läkemedlet patienten har fått förskrivet mot den billigaste kopian, förklarar professor Joakim Larsson, föreståndare för Centrum för antibiotikaresistensforskning vid Göteborgs universitet och en av medförfattarna i studien. Genom att subventioneringssystem för läkemedel i Sverige fokuserar på pris så menar forskarna att svenska staten delvis tar över ansvaret. – Att sluta med generiskt utbyte är inte en rimlig väg framåt, och löser inte heller problemen. Problemet ligger i att dagens system, som enbart premierar lägsta pris, inte skapar incitament för företagen att investera i lösningar som minskar utsläppen. Det finns förslag på hur man skulle kunna väga in både pris och miljöaspekter, vilket vore rimligare, säger Dr Johan Bengtsson-Palme, en av forskarna bakom studien. Forskarteamet betonar att ingen vet vilken lösning som kommer att vara mest effektiv, därför bör man arbeta på olika fronter. ”Det saknas gränsvärden för utsläpp av läkemedel från tillverkning, men för oss att påverka lagstiftning i t ex Kina och Indien där produktionen ofta sker, medför stora utmaningar. För att svenska konsumenter, sjukhus och apotek skall kunna göra miljömedvetna val är just en ökad synlighet i hela produktionskedjan viktig. Mer insyn skulle också motivera företag till bättre utsläppskontroll. Förbättrade kriterier för landstingens upphandling av läkemedel och frivilliga åtaganden från industrin är också delar av lösningen,” skriver forskarna i ett pressmeddelande. Utsläpp av höga halter av läkemedel kan påverka miljön på olika sätt. Men med antibiotika är riskerna globala, då antibiotika i miljön skapar perfekta grogrunder för antibiotikaresistenta bakterier som sedan kan spridas vidare. – Därför är behovet av åtgärder särskild viktiga för just antibiotika, säger Joakim Larsson.