Det finns höga halter av bromerade dioxiner i bröstmjölk, visar en studie från Örebro universitet. Bromerade dioxiner är ett oönskat resultat av i första hand bromerade flamskyddsmedel som finns överallt i vår vardag – för att förhindra och fördröja brand.

En ny studie från Örebro universitet visar höga halter av bromerade dioxiner i bröstmjölk. Tio kvinnor ingick i studien och prover tog på deras bröstmjölk under ett år. Trots resultaten i avhandlingen vill Filip Bjurlid, som har genomfört studien, inte avråda kvinnor från att amma. – Min undersökning är liten och det krävs mer studier för att dra säkra slutsatser om effekten av bromerade dioxiner. Och trots förekomsten av gifter visar annan forskning att bröstmjölk fortfarande är det bästa för barn och mödrar, säger han i ett pressmeddelande  Bromerade dioxiner är mycket giftiga och bildas oavsiktligt från bromerade flamskyddsmedel. – Just bromerade flamskyddsmedel är bland de vanligaste eftersom de är förhållandevis billiga och effektiva, säger Filip Bjurlid. Förutom studien av bröstmjölk har han också undersökt bromerade dioxiner i två havslevande däggdjur: grindvalar vid Färöarna och sälar i Östersjön. – Giftet i valarna visar det att det sprids till områden som ligger långt från mänsklig verksamhet.