Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av skadliga kemikalier i julbelysning och andra elektriska juldekorationer. 14 av de 96 granskade produkterna innehöll förbjudna ämnen över gränsvärdena i lagstiftningen.

En rapport från Kemikalieinspektionens visar att 14 av 96 elektriska julprodukter innehöll otillåtna halter av ett eller flera av ämnena bly, kadmium, kortkedjiga klorparaffiner och flamskyddsmedlet HBCDD. – Det är ingen stor hälsorisk med att ha julbelysning med farliga ämnen hemma. Men den totala mängden farliga kemikalier i många olika varor kan på sikt orsaka problem för både hälsa och miljö, säger Mariana Pilenvik, inspektör på Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande. Kemikalieinspektionen har anmält eller kommer att anmäla nio företag till åklagare för misstänkta miljöbrott, alla företag som anmäls hade sålt julbelysningar eller andra elektriska juldekorationer. De julbelysningar som granskats i projektet införskaffades i november 2017.