En internationell grupp forskare uppmanar nu beslutsfattare att minska exponeringen för skadliga kemikalier från livsmedelsförpackningar.

– Det pratas mycket om plaster och miljöproblem, framförallt nedskräpning och mikroplaster, men det är extremt viktig att vi diskuterar även kemikalier som finns i plaster. Om man vill prata om hur plast påverkar vår hälsa så vet vi redan att många av de kemikalier som används i dag ger negativa effekter, säger Bethanie Carney Almroth, ekotoxikolog vid Göteborgs universitet och en av författarna till artikeln.

Forskarna har analyserat listor över kemikalier i kontakt med livsmedel och fann att nästan 12 000 olika kemikalier användas vid tillverkningen av material för livsmedel. Många av dessa har inte testats tillräckligt för att avgöra om de är giftiga eller inte.

– Målet att återvinna mer material och etablera en cirkulär ekonomi hindras av kemikalier. Vi vet inte vilka kemiska ämnen som finns i olika produkter och kan därför inte använda återvunnen plast på ett säkert sett. Vi måste fasa ut problematiska kemikalier, säger Bethanie Carney Almroth i ett pressmeddelande.

Gruppen, som består av 33 forskare, belyser sju områden som behöver förbättras:

  • eliminering av farliga kemikalier i material i kontakt med livsmedel
  • utveckling av säkrare alternativ
  • modernisering av riskbedömningsprocessen
  • utesluta hormonstörande ämnen
  • ta hänsyn till kemikalie-cocktails
  • se till att lagar följs
  • skapa dialog med intressenter för att hitta praktiska lösningar.