De senaste åren har den resistenta jästsvampen candida auris spridit sig och finns nu på alla kontinenter. För patienter med nedsatt immunförsvar är infektionen ofta dödlig och ännu saknas beredskap på svenska sjukhus. 

Det finns två sätt att få en allvarlig svampinfektion; genom att andas in sporer från svampar som lever i naturen, eller genom att angripas av svampar som lever på den egna kroppen.

– Men candida auris är något nytt. Den brukar inte vara en del av våra mikrobiota, för candida-arter är det något nytt och lite skrämmande, säger Constantin Urban, universitetslektor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet till forskning.se.

Candida auris drabbar främst sjuka människor med nedsatt immunförsvar, till exempel nyopererade eller patienter som behandlas för cancer. Att svampen sprider sig på, och i vissa fall i kroppen, är inte farligt. Men när den tar sig in i blodet och orsakar en infektion kan tillståndet kan bli livshotande.

Eftersom candida auris är resistent mot de flesta motmedel är den svår att behandla. Enligt den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC är 90 procent av alla candida auris-infektioner resistenta mot åtminstone ett läkemedel, medan 30 procent är resistenta mot två eller fler. Samma myndighet uppskattar att hälften av de drabbade patienterna dör inom tre månader.

När svampen sprids till ett nytt land sker det oftast genom en patient som har vårdats på sjukhus. Candida auris är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och svenska sjukhus har inte någon skyldighet att screena patienter som har vårdats utomlands.