Kemikalieinspektionen har granskat innehållet i leksaker, smycken och elektronik som köpts via e-handel. Resultatet visar att 40 av 106 varor innehöll förbjudna kemiska ämnen över gränsvärdena i lagstiftningen.

– När du shoppar på nätet är det viktigt att tänka på vilket företag du handlar av och var företaget är baserat. Varor som säljs direkt till konsumenter från företag utanför EU är inte alltid gjorda för att klara europeiska säkerhetskrav, säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen.

I ett tillsynsprojekt om e-handel har Kemikalieinspektionen kontrollerat varor från nätbutiker baserade i Sverige, i andra EU-länder och i länder utanför EU. En jämförelse av 87 likvärdiga produkter visar att andelen varor med förbjudna ämnen var störst bland produkter från e-handelsföretag utanför EU.

– Det är ingen stor hälsorisk med att ha enskilda varor med förbjudna ämnen hemma, men den totala mängden farliga kemikalier i många olika varor kan på sikt orsaka hälso- och miljöproblem. För att vi ska kunna nå en giftfri vardag och giftfri miljö behöver andelen varor med farliga ämnen minska, säger Frida Ramström i ett pressmeddelande.

Kemikalieinspektionens undersökning av e-handeln är stickprovskontroller och resultatet ger inte en statistiskt säkerställd bild av hela marknaden. I rapporten konstaterar myndigheten att resultaten ändå indikerar en större risk för att varor som handlas från företag utanför EU innehåller otillåtna ämnen.