För att öka tillgången av desinfektionsmedel lättar nu Kemikalieinspektionen tillfälligt på regelverket för dessa produkter.

– Sverige är i ett extraordinärt läge på grund av coronaviruset och efterfrågan på handsprit och desinfektionsmedel är stor inom bland annat sjukvården. Med dessa tillfälliga regellättnader kan fler aktörer tillverka och sälja de desinfektionsmedel som sjukvården har ett skriande behov av, säger Agneta Westerberg, ställföreträdande generaldirektör på Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

Kemikalieinspektionen har beslutat att ge ett tillfälligt undantag för desinfektionsmedel innehållande alkoholerna 1-proponol eller 2-propanol. Det betyder att produkter för yt- eller handdesinfektion som innehåller dessa ämnen inte längre behöver godkännas av Kemikalieinspektionen för att säljas i Sverige.

Kemikalieinspektionen accepterar också tillfälligt tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel utan att leverantörerna finns med på den så kallade artikel 95-listan i EU:s biocidförordning.