Många giftiga kemikalier som inte är förbjudna genom lagstiftning missas helt i miljöövervakningen. Det visar en studie från Stockholms universitet som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Science.

Forskarna vid Institutionen för Miljövetenskap och Analytisk kemi, har gått igenom data från forskningsrapporter och miljöövervakning från åren 2000 till 2012 för att se vilka kemikalier som har analyserats i Östersjöfisk. – Det är till stor del redan välkända kemikalier som analyseras, om och om igen. De kemikalier som analyseras i Östersjöfisk är dessutom till allra största del redan reglerade på något vis, säger Anna Sobek på Institutionen för Miljövetenskap och Analytisk kemi vid Stockholms universitet. Analyser av kemikalier i miljön är kostsamma och tidskrävande, därför behövs en prioritering av vilka kemikalier som ska analyseras. – Det finns en tendens att prioritera dessa kemikalier just för att de redan tidigare är analyserade och utgör en känd risk för miljö och människa. Det finns goda argument för att samhället bör övervaka dessa, men en sådan prioritering innebär samtidigt att vi saknar viktig kunskap om nya toxiska kemikalier i miljön, säger Anna Sobek.

Läs mer här (pubs.rsc.org)